Karta produktu serii Tredi

  3000x1000x3 mm (bez siatki)  3000x1000x3,5 mm (z siatką) Norma
Tolerancja rozmiarów wzdłuż brzegu +/- 0.5 mm
+/- 0.5 mm
ISO 10545-2
Tolerancja w rozmiarach po przekątnej +/- 1.0 mm
+/- 1.0 mm
ISO 10545-2
Twardość w skali Mohsa  ≥ 6 ≥ 6
UNI EN 101
Nasiąkliwość  0.1% ( < 0.3%) 0.1% ( < 0.3%)
ISO 10545-3
ASTM C373
Siła łamiąca in N / próbki 200x300 mm - wart.śred. 700 ISO 10545-4
Wytrzymałość na zginanie w N / mm² wart. śred. 50 wart. śred. 90
ISO 10545-4
Odporność na ścieranie  ≤ 175 mm3 ≤ 175 mm3
ISO 10545-6
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej / 10¯6/°C  6,6 6,6 ISO 10545-8
Odporność na plamy  klasa 5 klasa 5
ISO 10545-14
Odporność chemiczna bez widocznych zmian bez widocznych zmian
ISO 10545-13
Morozoodporność odporny odporny
ISO 10545-12
Odporność na uderzenia wart. śred. 0,7 wart. śred. 0,8
ISO 10545-5
Antypoślizgowość R12 R12 DIN 51130
Współczynnik tarcia (Chropowatość) na sucho µ > 0,6 µ > 0,6
ASTM C-1028
Palność i rozprzestrzenianie się ognia A1

ściany: A2-s1, d0;  

posadzki: A2fl-s1

EN 13501-1