Karta produktu serii Fokos

  3000x1000x5 mm (bez siatki)  Norma
Tolerancja rozmiarów wzdłuż brzegu +/- 0.5 mm
ISO 10545-2
Tolerancja w rozmiarach po przekątnej +/- 1.0 mm
ISO 10545-2
Twardość w skali Mohsa ≥6
UNI EN 101
Nasiąkliwość 0.1% ( < 0.3%)
ISO 10545-3
ASTM C373
Siła łamiąca in N / próbki 200x300 mm wart. śred. 1100 ISO 10545-4
Wytrzymałość na zginanie w N / mm² wart. śred. 50 ISO 10545-4
Odporność na ścieranie ≤ 175 mm3
ISO 10545-6
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej / 10¯6/°C 6,6 ISO 10545-8
Odporność na plamy klasa 5
ISO 10545-14
Odporność chemiczna bez widocznych zmian
ISO 10545-13
Morozoodporność odporny
ISO 10545-12
Odporność na uderzenia -
ISO 10545-5
Antypoślizgowość R9
DIN 51130
Współczynnik tarcia (Chropowatość) na sucho µ > 0,6
ASTM C-1028
Palność i rozprzestrzenianie sie ognia A1
EN 13501-1