Premium + Ochrona bakte

Silestone to jedyna marka, która w swoich produktach stosuje system ochrony bakteriostatycznej. System ochrony zawarty jest w całej strukturze materiału w wyniku zastosowania technologii umożliwiającej kontrolowane uwalnianie jonów srebra, który zapobiega rozprzestrzenianiu się wielu bakterii.

Zatem blaty Silestone zastosowane w kuchni i łazience oferują dodatkowe bezpieczeństwo i spokój w Twoim domu.

OCHRONA Bakteriostatyczna
Silestone ® Premium +


Silestone ® Premium Plus łączy w sobie najnowszą technologię opartą na uwalnianiu jonów srebra dla ochrony bakteriostatycznej w całym materiale.

Substancje czynne włączone są podczas procesu produkcji materiału równomiernie w całym produkcie. Technologia jonów srebra zintegrowanych z Silestone ® Premium + w oparciu o kontrolowane uwalnianie jonów srebra minimalizuje wzrost proliferacji bakterii różnych typów w całym materiale, w tym na powierzchni wewnętrznej i rogach trudnodostępnych wynikające :

z kontrolowanego uwalniania substancji czynnych, zintegrowanych z SILESTONE ® Premium + zmniejsza poziom migracji żywych bakterii na bezpiecznym poziomie. Zapewnia to konsumentowi wysoki stopień bezpieczeństwa, w przetwarzaniu żywności na powierzchni materiału.

JAK DZIAŁA OCHRONA BAKTERIOSTATYCZNA Silestone ® ?

a) Jon srebra (Ag +) jest włączony do matrycy Silestone + P ® w trakcie procesu produkcji.
b) Bakterie do kontaktu z powierzchnią Silestone ® P + rozmieszczone zostają w każdym punkcie.
c) Matryca w sposób kontrolowany uwalnia jony srebra, które oddziałują na bakterie.
d) Oddziaływanie na bakterie uszkadza ich mechanizm reprodukcji

JAK DZIAŁAJĄ JONY SREBRA NA BAKTERIE?1) Uszkodzenia błony komórkowej
2) Wymiana jonów Ca2 + i Zn2 +
3) Interakcja z elementami komórki (S, O, N).

Końcowym efektem jest zminimalizowanie wzrostu proliferacji bakterii.

Liczba bakterii, które powstają na powierzchni kontaktu Silestone + P ® w ciągu 24 godzin, jest o 99% mniejsza niż na niezabezpieczonych powierzchniach.ROZPORZĄDZENIE odnośnie własności patentu bakteriostatycznego Silestone ®

- US Environmental Protection Agency (EPA)
- US Food and Drugs Administration (FDA)
- Europejska dyrektywa 98/8/CE i dekret królewski 1054/2002 w sprawie obrotu  biocydów.
- Rozporządzenie CE nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z pożywieniem.
- Dyrektywa 2002/72/CE w sprawie materiałów plastikowych przeznaczonych do kontaktu z pożywieniem. Dodatki do wykazu zatwierdzonych materiałów.
- Pozytywna ocena dodatków przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z ustanowieniem określonego limitu migracji.
- Ogólnej i specyficznej migracji biocydów w żywności poniżej granicy bezpieczeństwa EFSA w drodze prób podyktowanych dyrektywy 2002/72/CE.

Zatem, blaty Silestone zastosowane w kuchni i łazience oferują dodatkowe bezpieczeństwo i spokój w Twoim domu.