Charakterystyki techniczne: Grupa materiałowa 6

Podstawowe parametry techniczne:

Dotyczy materiałów polerowanych:  Stellar Negro, Stellar Rojo, Stellar Blanco, Stellar Marina, Stellar Celeste, Stellar Eros, Stellar Amarillo, Stellar Verde

  norma jednostka deklarowane wyniki
Wytrymałość na zginanie
UNE-EN  14617-2
 
25,0 ≤ F3 < 40,0 MPa
Antypoślizgowość na mokro
UNE-EN  14231 
PSRV 6
Antypoślizgowość na sucho UNE-EN  14231  PSRV 60
Odpornośc na ścieranie
UNE-EN  14617-4
 
33,0 ≥ A3 > 29,0 mm
Nasiakliwość
UNE-EN  14617-1 
  W4 ≤ 0,05%
Gęstość objętościowa i nasiakliwość
UNE-EN  14617-1 
kg/m3
2286
Odporność na uderzenie
UNE-EN  14617-9 
J / cm 6,5 / 63,5
Przewodnośc cieplna
UNE-EN 12524
W/(m·K) 1,3
Odpornośc na szok termiczny
UNE-EN 14617-6
% 0,04 / 8 
Rezystywność elektryczna
UNE-EN 14617-13
1000V (GΩ·m) 11,8 
Reakcja na ogień
UNE-EN  13501-1 
  Bfl
Liniowa rozszerzalność cieplna
UNE-EN 14617-11 
mm/(mm·ºC)x10-6
 19,2