Charakterystyki techniczne: Grupa materiałowa 5

Podstawowe parametry techniczne:

Dotyczy materiałów polerowanych: Blanco Zeus

  norma jednostka deklarowane wyniki
Wytrzymałość na zginanie
UNE-EN  14617-2
 
F4 ≥ 40,0 MPa 
Antypoślizgowość na mokro
UNE-EN  14231 
PSRV 6
Antypoślizgowość na sucho UNE-EN  14231  PSRV 49
Odpornośc na ścieranie
UNE-EN  14617-4
 
33,0 ≥ A3 > 29,0 mm
Nasiakliwość
UNE-EN  14617-1 
  0,5 ≥ W3 > 0,05%
Gęstość objętościowa i nasiakliwość
UNE-EN  14617-1 
kg/m3
2257
Odporność na uderzenie
UNE-EN  14617-9 
J / cm 14,3 / 146,0
Przewodnośc cieplna
UNE-EN 12524
W/(m·K) 1,3
Odpornośc na szok termiczny
UNE-EN 14617-6
% -0,02 / -3,8 
Rezystywność elektryczna
UNE-EN 14617-13
1000V (GΩ·m) 926 
Reakcja na ogień
UNE-EN  13501-1 
  Bfl
Liniowa rozszerzalność cieplna
UNE-EN 14617-11 
mm/(mm·ºC)x10-6
 34,9