Charakterystyki techniczne: Grupa materiałowa 3

Podstawowe parametry techniczne:

Dotyczy materiałów polerowanych: Unsui, Satori, Alumnio Nube, Amarillo Arena, Azul Cielo, Verde, Agua, Naranja Fuego, Gris Expo, Crema Minerva, Amazon, Mississippi, Sonora Gold, Mont Blanc, Blanco Capri, Azul Enjoy, Steel, Carbono, Cemento Spa

  norma jednostka deklarowane wyniki
Wytrzymałość na zginanie
UNE-EN  14617-2
 
F4 ≥ 40,0 MPa
Antypoślizgowość na mokro
UNE-EN  14231 
PSRV 6
Antypoślizgowość na sucho UNE-EN  14231  PSRV 59
Odpornośc na ścieranie
UNE-EN  14617-4
 
A4 ≤ 29,0 mm
Nasiakliwość
UNE-EN  14617-1 
  0,5 ≥ W3 > 0,05%
Gęstość objętościowa i nasiakliwość
UNE-EN  14617-1 
kg/m3
2397
Odporność na uderzenie
UNE-EN  14617-9 
J / cm 5,5/56  
Przewodnośc cieplna
UNE-EN 12524
W/(m·K) 1,3
Odpornośc na szok termiczny
UNE-EN 14617-6
% -0,01 / -3,1 
Rezystywność elektryczna
UNE-EN 14617-13
1000V (GΩ·m) 385
Reakcja na ogień
UNE-EN  13501-1 
  Bfl
Liniowa rozszerzalność cieplna
UNE-EN 14617-11 
mm/(mm·ºC)x10-6
 22,5