Polityka prywatności

 SILESTONE - PRYWATNOŚĆ
 
Stronę Silestone można odwiedzać bez konieczności podawania żadnych danych osobowych. Czasami jednak będą sytuacje, kiedy my, lub nasi partnerzy, będziemy potrzebować określonych informacji natury personalnej.
 
Możecie Państwo wybrać, czy podacie dane osobowe takie jak nazwisko, adres czy adres e-mail, które mogą być koniecznie, abyśmy mogli się z Wami skontaktować np. w celu realizacji zamówienia albo aby dostarczyć prenumeratę. Naszym celem jest, żebyście Państwo wiedzieli, jak takie informacje będą przez nas wykorzystane, zanim otrzymamy je od Was przez Internet.
 
Państwa prywatność
 
1. Pozyskiwanie, przetwarzanie i magazynowanie danych: w związku z przetwarzaniem danych typu osobowego, w przypadku gdy informacja uzyskana przez Cosentino jest uznana za informację tego typu, informujemy, że osoba zainteresowana (zgodnie z Ustawą o zasadniczym znaczeniu 15/99 O Ochronie Danych Osobowych) ma możliwość podania lub odmowy podania danych, jakie mogą być wymagane w związku z subskrypcją lub rejestracją na jednym z serwisów oferowanych przez Cosentino, S.A., lub poprzez aktualną stronę internetową.
 
Grupa Cosentino S.A. będzie zbierać dane osobowe we właściwy, odpowiedni i nienadużywający sposób, do określonego, jasno sprecyzowanego i uzasadnionego celu, i będzie we wszystkich sprawach powstrzymywać się od stosowania środków sprzecznych z prawem, niesprawiedliwych lub niezgodnych z prawdą, aby uzyskać takie informacje. Wyżej wymienione dane zostaną dodane do istniejących już plików komputerowych, będących w posiadaniu oraz zarządzanych przez Cosentino S.A.
 
2. Prawa
 
Przed uzyskaniem danych, Cosentino, S.A., poinformuje Państwa w sposób jasny, dokładny i jednoznaczny o istnieniu takiego pliku i jego celu, prawach dostępu, korygowania i anulowania, oraz o tożsamości i adresie kontrolera, lub jego przedstawiciela.
 
Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z Departamento de Promoción (Dział Reklamy) wysyłając wiadomość e-mail na adres promocion@cosentino.es; lub przez złożenie pisemnej prośby, podpisanej i adresowanej do Cosentino, S.A. (Departamento de Promoción) Ctra. Baza Huercal Overa Km 59, Cantoria (Almeria).
 
Taka prośba powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko(a) osoby fizycznej, której dane mogły zostać pozyskane, nazwę firmy, do której należy dana osoba, adres korespondencyjny, fotokopię narodowego dokumentu tożsamości oraz oświadczenie jasno i precyzyjnie przedstawiające prośbę. W przypadku, gdy dana osoba jest reprezentowana przez pełnomocnika, należy dostarczyć dowód potwierdzający ten fakt w formie dokumentu możliwego do sprawdzenia.
 
W związku z wymaganą zgodą osoby zainteresowanej, należy ją dostarczyć w jednoznacznej formie i może ona zostać uchylona w każdym momencie.
 
3.Poziomy bezpieczeństwa
 
Cosentino S.A. przyjęło różne poziomy bezpieczeństwa dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, wprowadzając wszystkie środki techniczne potrzebne do zapobiegania ich zmianie, utracie, nadużyciu, dostępowi osób nieupoważnionych oraz kradzieży. Osoba zainteresowana powinna mieć jednakże na uwadze, że wszelkie środki ostrożności przy połączeniach internetowych nie są niepodważalne i niemożliwe do pokonania.
 
4. Przekazanie danych stronie trzeciej.
 
W przypadku gdy Cosentino, S.A. będzie mieć zamiar przekazania danych osoby zainteresowanej stronie trzeciej, osoba ta zostanie powiadomiona z wyprzedzeniem o zaistnieniu takich okoliczności, tak aby mogła wyrazić zgodę lub nie wyrazić zgody na takie działanie, a powiadomienie będzie przesłane razem z informacją ujawniającą tożsamość firmy przekazującej daną informację oraz strony trzeciej, która ją otrzyma, typ działalności, jakimi zajmuje się beneficjent, oraz cel, dla którego przekazanie danych ma miejsce.
 
5. Używanie plików cookie
 
Cosentino, S.A. będzie używać plików cookie, kiedy strona zainteresowana przegląda strony aktualnej strony internetowej. Pliki cookie są powiązane tylko z Państwa komputerem; nie przenoszą żadnych danych, które mogłyby prowadzić do odgadnięcia nazwiska osoby zainteresowanej, ani nie umożliwiają przeczytania żadnych danych znajdujących się na dysku twardym komputera danej osoby lub wykrycia plików cookie strony trzeciej. Służą one jedynie do umożliwienia firmie Cosentino, S.A. rozpoznania osoby zainteresowanej po jej zarejestrowaniu, aby uniknąć potrzeby ponownej rejestracji za każdym razem, kiedy odwiedza ona stronę internetową. Pliki cookie są ważne, kiedy sesja jest otwarta, i niszczone w momencie opuszczenia strony internetowej.
 
Cosentino, S.A.
Ctra. Baza a Huércal - Overa, km. 59
CANTORIA - Almería (Spain)
Almería Business Register F-176, T.90 Company Law, H.2270, Item 4 Tax Nº: A04117297
 
Dane osobowe (*) dostarczone nam zostaną dodane do naszej kartoteki, w celu użycia tylko i wyłącznie aby w odpowiedni sposób zająć się Państwa prośbami o informacje, tak więc mogą zostać podane innym firmom w obrębie Grupy dla tego samego celu.
 
Możecie Państwo w każdej chwili uzyskać dostęp, poprawić, anulować lub sprzeciwić się przetwarzaniu informacji w związku z dostępnymi danymi w Cosentino, S.A., usytuowanym w Ctra. Baza a Huércal - Overa, km. 59 . 04850 CANTORIA. Almería . ( info@cosentinogroup.net)
 
(*) zgodnie z postanowieniami Ustawy o znaczeniu zasadniczym 15/99 z 13. Grudnia, „Prawo O Ochronie Danych Osobowych”.
 
https://www.agpd.es/portalweb/index-ides-idphp.php